| home | DNR 2011 | | | |

Omgevingsvergunning


De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte en vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen.


Wilt u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig van uw gemeente. Met de vergunningscheck via het Omgevingsloket online u kunt bepalen of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig hebt. Als uw bouwplannen veranderen, is het mogelijk dat u (opnieuw) een omgevingsvergunning voor bouwen moet aanvragen.


Vergunningsvrij bouwen


In sommige gevallen hebt u geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig. U hebt er geen omgevingsvergunning nodig voor bijvoorbeeld een afscheiding tussen balkons en dakterrassen of een vlaggenmast van maximaal 6 meter. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan minimale bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Bovendien moet u zich houden aan de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandseisen en het bestemmingsplan.


Crisis- en herstelwet


De Crisis- en herstelwet zorgt voor kortere procedures voor bouwprojecten. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van bedrijventerreinen en de bouw van woningen.

 

Vergunningversneller voor bouw- en vastgoedbedrijven


Met de Vergunningversneller van Kennisplatform SBR kunnen bouwbedrijven en vastgoedondernemers samen met gemeenten de aanvraag van een omgevingsvergunning digitaal voorbereiden.

Copyright © 2013 John Drissen. All Rights Reserved.